Intensieve begeleiding onderbouw

Het HIB biedt intensieve studiebegeleiding voor de onderbouw waarbij het optimaliseren van de leerstijl van de leerling het uitgangspunt is.

De eigen leerstijl wordt bij de intake, die bij inschrijving wordt afgenomen, in kaart gebracht. Het uiteindelijk doel van de begeleiding is dat de leerling zelfstandig kan leren en zich daarin verantwoordelijk en competent voelt.

Het onderbouwprogramma bestaat uit:

 • Bewust worden van je eigen leerstijl
 • Het optimaliseren van je leerstijl
 • Werken aan je eigen leerdoelen
 • Leren samenvatten van grote teksten
 • Leren mindmappen
 • Leren plannen en organiseren van huiswerk en proefwerken (ook thuis)
 • Leren je proefwerken adequaat voor te bereiden
 • Leren hoe je proefwerken aan moet pakken
 • Leren je eigen verantwoordelijkheid te nemen
 • Het opdoen van succeservaringen
 • Het je competent gaan voelen