Huiswerk Instituut Buro leerhulp (HIB) werkt nu ON-LINE

In deze bizarre tijd hebben we ons aanbod aangepast. Alle begeleidingen van het HIB zijn ON-LINE. Alle leerlingen zijn ingeroosterd op vaste tijden, werken met een gedeelde on-line planning en krijgen individuele ondersteuning. 

Ook is er aan het einde van elke dag (18.00 uur)  de mogelijkheid voor elke leerling in te loggen in het vragenuur om actuele problemen te kunnen bespreken.