Begeleiding voor middelbare scholieren

Geen geruzie meer over huiswerk
Er wordt heel veel ruzie gemaakt over het huiswerk en die ruzies leveren meestal niets op. Met onze gespecialiseerde huiswerkbegeleiding halen wij die strijd en spanning weer uit huis. Ons aanbod is breed en op maat: voor de brugklas, de onder- en bovenbouw, individueel of in een groep.

Gespecialiseerde huiswerkbegeleiding
Een dyslectische leerling moet onevenredig veel energie stoppen in het leren van vreemde talen, heeft vaak moeite met het onthouden van losse gegevens, heeft vaak geen gevoel voor tijd en kan weinig structuur aanbrengen in de planning van het huiswerk.

De Begeleiding
Wij bieden individuele, gerichte begeleiding bij: leerstijl, planning en organisatie : De begeleiding is erop gericht de leerlingen zelfstandig te leren plannen en organiseren en tot een optimale, bij hen passende leerstijl, te komen. proefwerken en bij examens: De leerling wordt begeleid met de planning, organisatie en voorbereiding.
Vreemde talen: De leerling wordt begeleid bij de grammatica en spelling volgens de HOS methode (Frans, Duits, Spaans, Engels en Latijn).
Wiskunde/scheikunde: Bij wiskunde vormt dyslexie vaak een belemmering, omdat bij veel opgaven veel gelezen moet worden. In de begeleiding wordt geleerd om de opgaven uit de tekst te “halen” en hoe moet worden omgegaan met de rekensymbolen.
Maatwerk: leerlinggericht en oplossingsgericht

De begeleiding is op maat. Iedere leerling is anders. Wij zoeken altijd met onze leerlingen samen naar de beste weg om succes te kunnen behalen. Daarom houden wij altijd eerst een uitgebreid intakegesprek.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek.