Begeleiding voor middelbare scholieren

Geen geruzie meer over huiswerk
Er wordt ruzie gemaakt over het huiswerk en die ruzies leveren meestal weinig op. Met onze gespecialiseerde huiswerkbegeleiding halen wij deze strijd uit huis. Ons aanbod is gespecialiseerd en op maat waarbij onze expertise als dyslexie specialisten wordt gebruikt om leerlingen te leren om te gaan met de vreemde talen en met grote teksten van bijvoorbeeld vakken als geschiedenis, aardrijkskunde en biologie. Daarnaast wordt vaak vergeten hoeveel teksten er gelezen moeten worden bij de exacte vakken zoals wiskunde, natuurkunde, science en scheikunde.

Onze begeleiding is gericht op alle niveaus van het voortgezet onderwijs.

Gespecialiseerde huiswerkbegeleiding
Een dyslectische leerling moet onevenredig veel energie stoppen in het leren van vreemde talen, heeft vaak moeite met het onthouden van losse gegevens, heeft vaak geen gevoel voor tijd en kan weinig structuur aanbrengen in de planning van het huiswerk.

De Begeleiding
Wij bieden individuele, gerichte begeleiding bij leerstijl, planning en organisatie. De begeleiding is erop gericht de leerlingen zelfstandig te leren plannen en organiseren om tot een optimale bij hen passende leerstijl te komen.

Bij schriftelijke overhoringen, proefwerken en examens wordt de leerling begeleid met de planning, organisatie, voorbereiding en het maken van de toetsen.

Vreemde talen: De leerling wordt begeleid bij de grammatica en spelling volgens de HOS methode (Frans, Duits, Spaans, Engels en Latijn).


Wiskunde/scheikunde: Bij wiskunde vormt dyslexie vaak een belemmering, omdat bij veel opgaven begrijpend gelezen moet worden. In de begeleiding wordt geleerd om de opgaven uit de tekst te “halen” en hoe moet worden omgegaan met de rekensymbolen.

Maatwerk: leerlinggericht en oplossingsgericht

De begeleiding is op maat en individueel want iedere leerling is anders. Daarom vindt er voorafgaande aan de begeleiding een uitgebreide intake plaats om de schoolhistorie en de huidige situatie in kaart te brengen en samen te kijken wat de beste aanpak is voor de desbetreffende leerling.


U kunt ons altijd bellen voor het maken van een vrijblijvende kennismakingsgesprek.